Zobrazovací vyšetření

Zobrazovací vyšetření se provádí buď bez kontrastní látky nebo s kontrastní látkou. Nejběžnějí zobrazovací vyšetření jsou následující.