Situace v zaměstnání

Situace v zaměstnání

Podle zákona o nemocenském pojištění má pacient, kterého lékař uznal za dočasně neschopného výkonu zaměstnání, právo na nemocenské dávky. Po skončeni podpůrčí doby, která trvá nejdéle 380 kalendářních dnů, musí nastoupit do práce nebo zažádat o některý z důchodů.


Podmínkou přiznání invalidního důchodu je placení sociálního pojištění po dobu pěti let. Po vyčerpání ročního období pracovní neschopnosti má pacient, který je stále neschopný práce, možnost požádat o invalidní důchod. Potřebný dotazník vyplňuje praktický lékař nebo onkolog. Pacient může získat buď částečný, nebo plný invalidní důchod.


Dva roky po skončení protinádorové léčby má pacient nárok na komplexní lázeňskou léčbu, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Každý druhý rok poté je dále možno požádat o příspěvkovou lázeňskou léčbu.


Pokud pacient nemůže už vykonávat stejnou práci jako dříve, má zaměstnavatel povinnost nabídnout mu jiné pracovní zařazení. Vhodným řešením pro znovunalezení práce může být rekvalifikační kurz, který pacientovi uhradí úřad práce. Informace o možnostech finanční podpory poskytuje sociální odbor místního úřadu. Lze pracovat i v případě  pobírání invalidního důchodu. Podrobnější informace posyktuje příslušný úřad práce. Kontakt na úřad práce nabízí portál Ministerstva práce a sociální věcí zde.