Finanční pomoc > Pomoc osobám se zdravotním postižením

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje:

 

 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Pýpůjčku zvláštní pomůcky
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

 

Sociální služby a způsoby pomoci

 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho-socioterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Patří sem např.:

 

 • Sociální poradenství
 • Sociálně zdravotní služby
 • Sociální rehabilitace
 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Služby rané péče
 • Podporované bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Stacionáře denní a týdenní
 • Krizová pomoc
 • Služby následné péče a doléčovací
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Poskytovatelé a dostupnost sociálních služeb