Onkologická prevence

Mezi lidmi stále panuje názor, že rakovina je smrtelné onemocnění především starých lidí, kterému se není možné bránit ani ho léčit. Nejnovější studie ale potvrzují, že účinná prevence i léčba onkologického onemocnění existují. Jen je třeba na ně myslet.