Nemocenská

Výplata nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

 

Dlouhodobě nemocný pacient, tzn. dočasně práce neschopný pojištěnec, má možnost u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, u Pražské správy sociálního zabezpečení nebo u Městské správy sociálního zabezpečení Brno požádat o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby. Tuto žádost lze podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula. Pojištěnec je povinen se na výzvu dostavit k posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby lékařem lékařské posudkové služby.

 

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby