Nádory prostaty

Karcinom prostaty je závažné onemocnění postihující velké množství mužů od aktivního věku čtyřicátníků až po seniory. Rakovina prostaty výrazně ovlivňuje jak délku, tak i kvalitu života.
Formou lékaři ověřených odkazů vám přiblížíme informace o prostatě a její funkci seznámíme vás
s možnostmi diagnostiky, léčby a prevence tohoto nádorového onemocnění.