Mukozitidy

Partnerem sekce MUKOZITIDY je společnost

 

 

Mukozitida dutiny ústní je častým nežádoucím účinkem radioterapie u nádorů v oblasti hlavy a krku a intenzivní chemoterapie. Je způsobena poškozením slizniční a podslizniční tkáně. Mukozitida dutiny ústní svými projevy zhoršuje kvalitu pacientova života a může negativně ovlivnit průběh i výsledek léčby.