Invalidní důchod

Jestliže v důsledku onkologického onemocnění trvá pracovní neschopnost pacienta déle než jeden rok a pacient je stále neschopný práce, může požádat o invalidní důchod. V tomto případě se pacient po uplynutí podpůrčí doby, kdy končí nemocenské dávky (max. 380 dní), po poradě s lékařem obrátí na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Zde jsou poskytnuty veškeré potřebné informace.