Chemoterapie

Chemoterapie patří k systémovým metodám léčby rakoviny. Využívají se při ní cytostatika, chemické preparáty zastavující růst a množení buněk. Jsou to látky syntetického původu nebo deriváty látek získaných z rostlin či plísní.
 
Chemoterapie může být podpůrná, tj. nemá hlavní úlohu, ale zajišťuje ztěžejní terapii. Např. odstranění nádoru a následné přeléčení.
 
Chemoterapie jako hlavní terapeutický zásah se užívá zejména u onemocnění lymfatických uzlin a krve.
 
Paliativní chemoterapie, pokud je účinná a vede k redukci nádorového procesu, po jeho opětovném rozbujení zase “na chvíli” proces zastaví nebo zbrzdí. Zvyšuje kvalitu života nemocného.
 
Zde si vyberte požadované téma pro zobrazení ověřených odkazů.