Právní pomoc

Onkologické onemocnění významně zasahuje do života pacienta a jeho blízkých nejen z pohledu nároků léčby a změny režimu života. Léčba často zcela nebo částečně zasahuje pacientovu schopnost vykonávat dosavadní práci. Jako pacient máte svá práva, nabízíme vám informace bezplatné právní pomoci v podobě ověřených odkazů.

 

Jedním z významných poskytovatelů bezplatné právní pomoci je Česká advokátní kancelář.

Kromě obvyklé možnosti pomoci ze strany komerčních právníků či advokátů nabízí Česká advokátní komora síť bezplatného právního poradenství. Kontakt na nejbližší či Vámi vybrané místo bezplatného právního poradenství naleznete zde.