Finanční pomoc

Onkologické onemocnění významně zasahuje do života pacienta a jeho blízkých nejen z pohledu nároků léčby a změny režimu života. Léčba často zcela nebo částečně omezuje schopnost pacienta vykonávat dosavadní práci. Omezení v zaměstnání se pak mohou přímo dotýkat finanční situace pacienta a jeho rodiny. Potřebná je pomoc zejména v situaci, kdy je rozpočet zatížen dlouhodobým splácením jedné či více půjček nebo hypoték. V každé situaci se dá hledat nejlepší možné východisko a ve většině situací takové řešení existuje.

 

Osoby postižené dlouhodobým onemocněním mohou řešit svoji situaci v závislosti na době nemoci a stupni zdravotního postižení.